Próbálja ki a "pályázati jogosultság ellenőrzése" nevű programunkat!

2020. évi nagyvállalati beruházás támogatása összefoglaló

A fejlesztés célja tőkehiányos hazai nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft
A beruházáshoz nyújtható támogatás összege minimum 50 millió Ft.

 • Regionális beruházás esetén a támogatás intenzitása 20-50 % között változik, a megvalósítási hely függvényében.
 • Csekély összegű támogatás esetén a támogatás intenzitása 50 %

Ki nyújthat be pályázatot?

 • Nagyvállalat
 • Középvállalt, ha csoportszinten a projekt fizikai befejezését követő 2. évre minimum eléri a 150 főt foglalkoztatottat
 • A fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma 10-33 között, 41-43 közötti tevékenység, 52.1 raktározási tevékenység, vagy 46-47 közötti tevékenység.
 • Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • A támogatást igénylő rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
 • A támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylőnek legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylő támogatás legalább 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

Kötelező vállalás

 • Kötelező árbevétel növekedést elérni
 • Kötelező bérköltség növekedést elérni
 • Új munkahelyet teremteni- opcionális

Az elszámolható költségek

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (minimum 25%)
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (maximum 75%)
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (maximum 75%)
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (maximum 50%)
 • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

Az energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket aránya nem haladhatja meg a 20%-ot.

A pályázat elbírálása során a legfontosabb szempontok:

 • A beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához
 • A beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam
 • A beruházás által érintett járás elmaradottsága
 • A beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat A projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik
 • A beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése
 • A támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz
 • A beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás
 • A projekt újdonság/innováció tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak
 • Tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél
 • A projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység az Irinyi Terv kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik

3 + 1 =

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close