Próbálja ki a "pályázati jogosultság ellenőrzése" nevű programunkat!

VEKOP-1.2.7-20

Divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

Pályázat alapvető célja

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg

3 milliárd Ft

 

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban
 • saját tőkéje nem negatív
 • 10 millió Ft feletti pályázás esetén projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó két év árbevétele átlagának kétszeresét
 • nem folyik ellene NAV-végrehajtás
 • Csak az 1. számú mellékletben meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységek támogathatók

 

Támogatható tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardverek, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök)
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el):
 • szoftverbeszerzés: kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltsége és munkadíja. Saját teljesítés nem lehetséges! (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
 • külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • Bérköltség-támogatás (bérköltség, munkáltatót terhelő adók, járulékok)
 • A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg az 500.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • Az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetése is vállalható, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség 500.000 forint/hó maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania. (a projekt elszámolható összköltségének 35%-át érheti el).
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének 15%-át érheti el):
 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség
 • Általános (rezsi) költségek: közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet. Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

max. 18 hónap

 

Területi korlátozás

 • nem támogatható a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztés,
 • legfeljebb 1 megvalósítási helyszín jelölhető meg,
 • a megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie,
 • a megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására

 

Egyéb korlátozások

A cégkivonatba 2020. december 31. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként

 

Támogatás mértéke és összege

 • összege: 5.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft
 • támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

 

A kezdeti támogatás egy 0%-os (kamatmentes) hitel, amely bizonyos feltételek teljesítése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át. Az átfordulási feltételek a következők:

 1. A szerződött összeg 30%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén:
 • a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)
 • legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés

 

 1. A szerződött összeg maximum 70%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át bizonyos feltételek teljesítése esetén
 • Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból. 41 pont elérése esetén a teljes összeg vissza nem térítendő támogatássá alakul át.
 • A megállapított visszatérítendő támogatásról a záró projekt fenntartási jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap a pályázó tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatást ezen tájékoztatás kézhez vételét követő 180. napig kell egyösszegben visszafizetni, amennyiben a teljes szerződött összeg egy része nem alakult át vissza nem térítendő támogatássá.

 

Előleg

a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de max. 100 millió Ft

 

Pályázat benyújtási ideje

 1. február 1. – 2021. március 31.

12 + 13 =

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close