Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pályázatok

Próbálja ki a „PÁLYÁZATI JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE” nevű programunkat!

GINOP Plusz-1.2.1-21 felhívás tervezet

 

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként (hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani.

Benyújtás ütemezése:

 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra – július 5. 12 óra
 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra – október 4. 12 óra
 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra – január 17. 12 óra (kizárólag mikro vállalkozás vagy Szabad Vállalkozási Zónában működő kis-, és középvállalkozás)
 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra – április 20. 12 óra (kizárólag mikro vállalkozás vagy Szabad Vállalkozási Zónában működő kis-, és középvállalkozás) Igényelhető előleg összege: Az igényelt támogatás 90 %-a.

Megvalósítási helyszín: Budapest területén kívül.

Támogatható a konvergencia régió, valamint Pest megye bizonyos települései is!

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Maximális elszámolható költség a 2019. évi statisztikai állományi létszám alapján:

 • 1-9 főig 11 millió forint/fő
 • 10-49 főig 5 millió forint/fő
 • 50-249 főig 3 millió forint/fő

 

Támogatás intenzitása:

 1-2. benyújtási szakasz (2021)
Támogatási kategóriaFejlesztés helyszíneMaximális támogatási intenzitás
Mikro-, kis- és középvállalkozások
Átmeneti támogatás

Észak-Magyarország,

Észak-Alföld,

Dél-Alföld,

Dél-Dunántúl

70%

Közép-Dunántúl

Pest        megye          fejletlenebb

települései (2. sz. melléklet)

55%
Nyugat-Dunántúl45%
Piliscsaba, Pilisjászfalu

Pest          megye           fejlettebb

települései (3. sz. melléklet)

 

 

 3-4. benyújtási szakasz (2022)
Támogatási kategóriaFejlesztés helyszíneMaximális támogatási intenzitás
Mikro- és kisvállalkozásokKözépvállalkozások

Regionális beruházási

támogatás,

Képzési támogatás,

Megújuló energia termeléséhez

nyújtott beruházási támogatás,

Csekély összegű támogatás

Észak-Magyarország,

Észak-Alföld,

Dél-Alföld,

Dél-Dunántúl

70%60%

Közép-Dunántúl

 

55%45%

Pest       megye       fejletlenebb

települései (2. sz. melléklet)

55%Nem pályázhat
Nyugat-Dunántúl45%35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu40%Nem pályázhat
Csekély összegű támogatás

Pest         megye         fejlettebb

települései (3. sz. melléklet)

45%

 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybe vételét.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység (legalább 1):

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el  Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (legfeljebb az összköltség 10%-a)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el

 

Ki jogosult pályázni?

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
 • amelyek utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétele meghaladja a projekt összes elszámolható költségének másfélszeresét.
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 • gazdálkodási forma szerint: Kft, Rt, Bt, Kkt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozó, ügyvédi iroda
 • amely saját tőkéje nem negatív és nem csökkent törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.