Próbálja ki a "pályázati jogosultság ellenőrzése" nevű programunkat!

VINOP-1.2.1-21 felhívás tervezet

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” 

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként (hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani.

Benyújtás ütemezése:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)

Igényelhető előleg összege: Az igényelt támogatás 100 %-a.
Megvalósítási helyszín: Budapest területén kívül.
DE! Támogatható a konvergencia régió, valamint Pest megye bizonyos települései is!

Megvalósítási időszak: 24 hónap
Igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Maximális elszámolható költség a 2019. évi statisztikai állományi létszám alapján:

 • 1-9 főig 11 millió forint/fő
 • 10-49 főig 5 millió forint/fő
 • 50-249 főig 3 millió forint/fő

Támogatás intenzitása:

Támogatási jogcím  Megvalósítási helyszín  mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás/ Képzési támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás/ Csekély összegű támogatás  Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl  70% 70% 70%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 55%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 45%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 40%
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében  55% 55% 55%

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység (legalább 2):

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
 • Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el

Ki jogosult pályázni?

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
 • utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételük nem haladja meg a projekt összes költségét.
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 • gazdálkodási forma szerint: Kft, Rt, Bt, Kkt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 • amely saját tőkéje nem negatív és nem csökkent törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.

12 + 5 =

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close