Próbálja ki a "pályázati jogosultság ellenőrzése" nevű programunkat!

VINOP-2.1.2-21 felhívás tervezet

„Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése”

A pályázat újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

Előminősítés benyújtása NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz:

 • 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • 2021. július 1. – 2021. július 30.
 • 2021. december. 1 – 2021. december 30.

Támogatási kérelmek benyújtása:

 • 2021. március 1. – 2021. április 30.
 • 2021. szeptember 1. – 2021. október 29.
 • 2022. január 17. – 2022. március 2.

Támogatás összege: minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

 • költségvetési szerv esetén 100%
 • vállalkozás esetén 25%-100%
Megnevezés Mikro,-kis vállalat Középvállalat Nagyvállalat
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Ipari kutatás együttműködésben 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Kísérleti fejlesztés együttműködésben 60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás 100% 100%
É.-Magyarország, É.-Alföld, D.-Alföld, D.-Dunántúl 70% 60%
Közép-Dunántúl, Pest megye egyes települései 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30%

Előleg igénylése: A támogatás 50 %-a

Megvalósítási hely: Országosan elérhető, kivéve Budapest. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Megvalósítási időszak: 36 hónap

Ki jogosult pályázni?

1.) Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországonfiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető  azdasági társaságok fióktelepei,
 • az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét,
 • nem nyújtható támogatás annak vállalkozásnak, amely 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült,
 • rendelkeznek a NKFI Hivatal szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal (SZTNH) által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

 2.) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
3.) Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

 • csak vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai,
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

 • konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet,
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai.

Önállóan támogatható tevékenység:

 • Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag akonzorciumvezetőnél felmerült költségek)
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
 • Általános (rezsi) költségek
 • Piacra vitel támogatása

Elszámolható költségek köre
Szakmai megvalósítás költségei

 • közreműködő munkatársak költségei (minimum 50%)
 • kapcsolódó szolgáltatások
 • anyagköltség (maximum 20%)

Beruházási költségek

 • eszközbeszerzés költségei – kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékben
 • hardver beszerzés költségei – egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben

A projektben vagy kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében van lehetőség eszköz elszámolására. Nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások kizárólag kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében szerezhetnek be eszközöket (amortizáció).

Immateriális javak – szoftverek

 • csomagolt szoftver és annak üzembe helyezése

Építéshez kapcsolódó költségek

 • ingatlan építés (max. 280.000 Ft/nm fajlagosan), bővítés, átalakítás (max. 225.000 Ft/nm fajlagosan), korszerűsítés

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

 • előkészítés költségei (maximum 7%): előzetes engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai valamint a közbeszerzés költségei (közbeszerzés maximum 1%)

Projektmenedzsment igénybevétele (maximum 2,5 %)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%)
Rezsi (maximum 1 %)
Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató

Kötelező vállalás:

 • A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni az SZTNH által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.

7 + 11 =

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close